ביטול חופשה – הכיצד?

מאת עו"ד שמואל גייער
ביטול חופשה - הכיצד?

מאת שמואל גייער,עו"ד  16.03.2015

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 מסדירים את הכללים החלים במקרה של צרכן המעוניין לבטל עסקה ובכלל זאת גם במקרה של צרכן הנאלץ לבטל את החופשה שהזמין. חוק הגנת הצרכן אינו חוק חדש, אך תיקונים שנעשו בחוק וכניסתן לתוקף של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) שינו ללא הכר את זכויות הצרכן וכיום מתאפשר לו (בתנאים מסוימים) לבטל חופשה אף לאחר ששילם בעדה בקלות ובמהירות, באמצעות משלוח הודעה בכתב.

טופס גילוי נאות

בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג-2003, באחריות סוכנות הנסיעות למסור לצרכן טופס גילוי המפרט את המידע החיוני לצרכן לגבי החופשה, כולל הפרטים הקטנים למקרה של ביטול החופשה על ידי הלקוח. באם לא נמסר ללקוח המידע הנוגע לתנאי ביטול החופשה, לא ניתן לסרב לדרישת ביטול החופשה של הלקוח ואף לא לדרוש ממנו דמי ביטול. עם זאת, תקנות אלו לא מסדירות את תנאי ביטול החופשה או מגבילה אותם, אלא רק את חובת סוכנות הנסיעות ליידע בכתב על תנאים אלו.

באם לא מדובר ברכישת חופשה בסוכנות נסיעות, אלא בעסקת מכר מרחוק, כלומר, במקרה של הזמנת החופשה טלפונית או באמצעות האינטרנט, חוק הגנת הצרכן הוא זה אשר מחייב את מסירתו של טופס גילוי מפורט לצרכן, אשר כמובן כולל גם את תנאי הביטול. תנאי ביטול החופשה, גם אם נחתמו ואושרו על-ידי הצרכן, אינם יכולים לסתור את חוק הגנת הצרכן ובטלים הם אם פוגעים בזכויות הצרכן שהוקנו ל על-ידי החוק.

הביטול

כבכל עסקת מכר מרחוק, גם במקרים של ביטול חופשה, באפשרות הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת טופס הגילוי (המאוחר מבין השניים), אך לא יאוחר משבעה ימים (לא כולל ימי מנוחה) ממועד תחילת החופשה. לאחר מכן, הביטול הוא בכפוף לתנאי הביטול שפורטו בטופס הגילוי. חשוב לציין, כי צרכן המעוניין לבטל חופשה מחויב להודיע על כך בכתב ואינו יכול להסתפק במסירת הודעה בעל-פה.

דמי הביטול שיחולו על הצרכן במקרה והביטול נעשה כדין ובהתאם לחוק הגנת הצרכן הם נמוכים ומוגבלים לסך של 5% מגובה העסקה ולא יותר מ-100 ש"ח, שכן תכליתם היא רק לפצות את משווק החופשה על הטרחה וההוצאות שהוציא בעקבות ההתקשרות עם הצרכן ולא מעבר לכך. כמובן שאם ביטול החופשה נעשה בעקבות שינוי תנאי העסקה או עקב אי-עמידת החופשה בסטנדרטים המובטחים, אין גם מקום לחייב את הצרכן בדמי הביטול הנ"ל. 

הזמנת חופשה /טיסה ישירות בחו"ל

הזמנת חופשה בבית מלון ואו טיסה באמצעות סוכנות בחו"ל או ישירות חלים  עליה תנאי הביטול  המקומיים בחו"ל . לכל מדינה ישנם תנאי ביטול שונים. ולפיכך לפני החתימה על ההזמנה יש לקרוא היטב ובתושמת לב את תנאי העסקה . 

הפיצוי

על אף היותו של חוק הגנת הצרכן מוכר וידוע, עוסקים ממשיכים לנסות לחמוק מחובתם ומסרבים להשיב לצרכנים את כספם תוך העלאת שלל תירוצים ואמתלות. במקרה של הפרת חוק הגנת הצרכן ואי-השבת הכספים ללקוח בגין חופשה שבוטלה כדין באפשרות בית המשפט לפסוק לזכות הצרכן פיצויים לדוגמה ללא הוכחת נזק בסך של עד 10,000 ש"ח, כאשר במקרה של נסיבות מחמירות או הפרה מתמשכת או חוזרת של החוק, באפשרות בית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמה בסך של עד 50,000 ש"ח. פיצויים אלו הם פיצויים לדוגמה ונפסקים בנוסף לפיצוי בגין נזקים שנגרמו בפועל לצרכן.

לסכום  הקפידו לזכור , אין עסקה שאינה ניתנת לביטול אך בכדי להימנע מהתרוצצות מיותרת יש לקרוא את כל פרטי העסקה במיוחד את יכולת ביטול העסקה המצוינות "תמיד" בשורות הקטנות  . 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. 

רח' פלי"ם 7 חיפה  טל:  9837827-04-, פקס: 04-9837829 , נייד 054-4837827 . 

דוא"ל : gayer.sglaw@.co.il , www.sglaw.co.il

שתף כתבה:

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp

עוד מידע רלוונטי

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!