דיני מקרקעין

שמואל גייער – עורך דין ומגשר
תחומי התמחות

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

אחריות קבלן ללקויי בנייה

דיני מקרקעין

מעטות הן העסקאות שעושה אדם בחייו המשתוות לעסקת רכש דירה, אשר הינה, מטבעה, עסקה מורכבת, בעלת משמעויות ארוכות טווח וכמובן, עלויות גבוהות ביותר. רכישת דירה, קל וחומר מיד שנייה, הינה גם עסקה הטומנת בחובה סיכונים לא מעטים ולפיכך יש לעשותה בחוכמה ובזהירות.

הסכם מכר דירה

בהתאם להוראת סעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב והסכם מכר דירה בהחלט עונה על הגדרה זו של התחייבות לעשות עסקה במקרקעין ולכן חובה כי ההסכם יהיה בכתב. זאת, לא בכדי, שכן כאמור לעיל, עסקה במקרקעין היא לא עסקה של מה בכך ולכן מן הראוי שלא תיעשה בחופזה או כלאחר יד ובוודאי שלא מבלי שכל הפרטים הקטנים יהיו ברורים ומוסכמים על כל הצדדים וכי זכויותיהם יובטחו.
על הסכם מכר דירה לכלול כל פרט ופרט וכן התייחסות ברורה לכל מחלוקת שעתידה לבוא, גם אם היא קלושה ביותר ולכן מן הראוי שהסכם מסוג זה ייעשה על-ידי עורך דין מנוסה העוסק דרך קבע בתחום המקרקעין.

בדיקות מקדימות

טרם רכישת הדירה וחתימה על הסכם נדרש לבצע מספר לא מבוטל של בדיקות מקדימות ולהלן חלק מהן:
א.    איתור גוש וחלקה (ניתן לבצוע דרך האינטרנט).
ב.   הוצאת נסח טאבו (ניתן דרך האינטרנט אך רצוי מרשם המקרקעין)
ג.    בדיקת הנסח –עיקולים, הערות אזהרה, הפקעות, זיקות הנאה וצווים האוסרים דיספוזיציה.
ד.   בדיקה האם הבעלים רשומים ואו אינם רשומים במדויק.
ה.   בדיקה האם הדירה רשומה על שם בעלים שנפטרו. (צו ירושה, צו קיום צוואה) 
ו.    האם רשומה משכנתא על הדירה.
ז.    האם הדירה רשומה על אדם פרטי או חברה.
ח.   בבית משותף: מסמכי הבית המשותף- צו הבית המשותף, תקנון, תשריט והצמדות .
ט.   אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל.

משרד עורכי דין שמואל גייער

שומרים על הזכויות שלכם | איתכם לאורך כל הדרך | אמינות ללא פשרות