הסוכן המסחרי – מיהו הסוכן, ומהן זכויותיו במקרה של סיום ההתקשרות

מאת עו"ד שמואל גייער
הסוכן המסחרי – מיהו הסוכן, ומהן זכויותיו במקרה של סיום ההתקשרות

עד שנת 2012 לא היתה קיימת בישראל הגדרה בחקיקה של מיהו סוכן מסחרי וגם לא היתה הסדרה של זכויותיו. בשנת 2012 נחקק בכנסת חוק חוזה סוכנות (חוזה מסחרי וספק), התשע"ב-2012 שהסדיר את הנושא. החוק מגדיר מיהו סוכן מסחרי וקובע כי סוכן מסחרי הוא: "מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק." במילים אחרות, עבודתו של הסוכן המסחרי היא לתווך בין ספק של מוצר מסויים (למעט נכסי מקרקעין) לבין קהל לקוחותיו הקיימים והפוטנציאליים. הסוכן המסחרי, שאינו עובד או שותף של הספק, מקבל ממנו הרשאה לשווק את המוצר, לנהל בשמו משא ומתן עם לקוחות ולהתקשר עימם בחוזים לאספקת המוצר על ידי הספק. חשוב להדגיש שהסוכן המסחרי, בניגוד למפיץ, אינו מספק את המוצר ללקוחות אלא רק מקשר בינם לבין הספק. מעבר להגדרה של הסוכן המסחרי, החוק קובע את זכויותיו של הסוכן המסחרי בעת סיום ההתקשרות עם הספק ואף מדגיש כי לא ניתן בחוזה הסוכנות (החוזה בין הספק לסוכן) להתנות על זכויות אלו אלא אם זה לטובת הסוכן.

הודעה מוקדמת על סיום חוזה סוכנות

אחת משתי הזכויות המרכזיות של הסוכן המסחרי שמועגנות בחוק, עוסקת בהודעה מוקדמת על סיום חוזה סוכנות. החוק קובע כי מי שמעוניין לסיים חוזה התקשרות בין ספק לבין סוכן מסחרי חייב במתן הודעה מוקדמת. תקופת ההודעה המוקדמת משתנה בהתאם למשך זמן ההתקשרות בין הספק לסוכן. התקופה נעה משבועיים לחוזה שהיה בתוקף חצי שנה ועד חצי שנה של הודעה מוקדמת כאשר מעוניינים לסיים חוזה שהיה בתוקף למעלה משש שנים. החוק משאיר בידי הצדדים את האופציה לסיים את חוזה הסוכנות באופן מיידי בתמורה לתשלום פיצוי עבור תקופת ההודעה המוקדמת. החוק קובע מנגנון לחישוב הפיצוי, אך יחד עם זאת מאפשר לפנות לבית המשפט ולבקש שסכום הפיצוי יהיה שונה עקב שינויים בשוק או בענף. מומלץ אם כן, בכל סיטואציה של תשלום פיצוי עבור תקופת ההודעה המוקדמת, להיוועץ עם עורך דין בכדי לוודא שהזכויות הכספיות מכובדות במלואן.

פיצוי בשל סיום חוזה סוכנות

הזכות המרכזית הנוספת שמבטיח החוק לסוכן המסחרי היא פיצוי כספי בעת סיום ההתקשרות עם הספק. הפיצוי הוא בעצם על הגידול ברווחים של לספק שנבעו מעבודתו של הסוכן המסחרי באיתור לקוחות חדשים או בהגדלת ההכנסות מלקוחות קיימים. הפיצוי ינתן רק אם החוזה בין הסוכן המסחרי לספק היה בתוקף לפחות משנה, והגידול ברווחים נמשך גם לאחר סיום חוזה הסוכנות. גם כאן החוק קובע מנגנון לחישוב הפיצוי אך מאפשר פנייה לבית המשפט על מנת להפחית או לבטל את הפיצוי בהתאם לנסיבות סיום החוזה. עוד קובע החוק שבמקרה שהחוזה הסתיים עקב הפרה של הסוכן המסחרי הוא לא יהיה זכאי לפיצוי. מצב דברים זה פותח פתח להתדיינות משפטיות בכל הקשור לפיצוי בשל סיום החוזה גם על עצם הזכאות לפיצוי –  האם הוכח שהגידול ברווחים נובע מפעילות הסוכן  וגם על גובה הפיצוי. מכאן, שיהיה נכון, להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום היכול לסייע בהוכחת הזכאות לפיצוי וחישוב ערכו.

רח' פלי"ם 7 חיפה  טל:  9837827-04-, פקס: 04-9837829 , נייד 054-4837827 . 

דוא"ל : gayer.sglaw@.co.il     www.sglaw@.co.il

שתף כתבה:

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp

עוד מידע רלוונטי

גניבת עין

גניבת עין

כאשר אדם מוכר מוצר או מספק שירות תוך יצירת מצג שווא לציבור, לפיו המוצר או השירות קשורים לאדם או לעסק אחר, הוא מבצע עוולה הקרויה

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!