חשיבותו של הסכם מייסדים בחברה

מאת עו"ד שמואל גייער
חשיבותו של הסכם מייסדים בחברה

עם הקמתה של חברה ורישומה אצל רשם החברות, מייסדי החברה נדרשים להגיש מספר מסמכים ובכלל זאת תקנון החברה, הצהרות של בעלי המניות בחברה והדירקטורים הראשונים שלה ועוד. עם זאת, דווקא אחד המסמכים החשובים ביותר לתפקודה התקין ולהצלחתה של חברה אינו נמנה על רשימת המסמכים והטפסים שיש להגיש לרשם החברות וזהו הסכם המייסדים. חשוב להבין, שעל אף שאין הסכם המייסדים מהווה מסמך הכרחי להקמת חברה, רצוי ומומלץ, שלא לוותר על חתימה על הסכם מייסדים ייעודי לחברה, אשר נערך על-ידי עורך דין מקצועי ומנוסה בדיני תאגידים.    

מהו הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים, כשמו כן הוא, הינו הסכם בין המייסדים של החברה, אשר נועד להסדיר את הקשר העסקי בין המייסדים לבין עצמם ובינם לבין החברה. כך למשל, בהסכם המייסדים יש לפרט את בעלי התפקידים בחברה ודרך חלוקת הסמכויות, כגון אופן קבלת ההחלטות בחברה, מטרות ויעדים של החברה כולל מדיניות וכמובן מתן פתרונות לכל סוגייה שעלולה לצוף במסגרת ניהול החברה החל משלבי הקמתה ועד לפירוקה, כולל היבטים של מימון וחלוקת רווחים, העסקת עובדים ובעלי תפקידים חיצוניים (עו"ד, רו"ח וכו'), מיזוג, רכישה ומכירה של החברה או מניות שלה  ועוד. מלבד זאת, על הסכם המייסדים לכלול התייחסות פרטנית לסוגיות הרלוונטיות של כל חברה וחברה ובהתאם למייסדיה ולתחומי עיסוקה.

המועד לעריכת הסכם המייסדים

על הסכם המייסדים מומלץ לחתום עוד בטרם מקימים חברה ורושמים אותה ברשם החברות, לא רק משום שהסכם מייסדים מקצועי ומפורט מתייחס בין היתר לאופן חלוקת מניות החברה, זהות הדירקטורים של החברה ומנהליה, אלא שאף במסגרת עריכת הסכם המייסדים ועם קבלת ייעוץ משפטי מקצועי, ניתן למנוע מחלוקות רבות בין המייסדים, אשר לעתים הן מנת חלקם של מייסדי חברות גם במעמד הקמת החברה ורישומה וכמובן לשם מניעת טעויות בהקמה וברישום שתיקונן עלול להסב למייסדים ולחברה נזק כספי מיותר. כמובן, שאין זה אומר שלא ניתן לחתום על הסכם מייסדים לאחר הקמתה של חברה וחתימה על הסכם מסוג זה מומלצת ביותר גם לחברות קיימות, שכן, כאמור, הסכם מייסדים מקצועי נותן מענה לסוגיות המעסיקות חברות בניהול היומיומי ועד לפירוקן, אם נדרש.

הסכם מייסדים אל מול תקנון

רבים מקרב מייסדי חברות סבורים שאין כל טעם בעריכת הסכם מייסדים נפרד שכן ממילא יש חובה לכתוב תקנון לחברה ולהגישו לרשם החברות במסגרת הליכי רישוי החברה ובמסגרת התקנון ניתן לשלב גם את הסכמות המייסדים ולחסוך בעלויות עריכת הסכם המייסדים.

נכון הוא שתקנון חברה הוא מסמך חובה ונכון הוא שניתן לפרט במסגרתו את ההסכמות שאליהן הגיעו המייסדים, אך לאמור בתקנון השלכות משפטיות שונות מאלו האמורות בהסכם המייסדים.

ראשית, הסכם מייסדים הוא הסכם המחייב את החותמים עליו ותו לא. תקנון, להבדיל, מחייב גם בעלי מניות עתידיים שאינן נמנים בקרב המייסדים. 

שנית, הסכם המייסדים ניתן לשינוי רק בהסכמת כל הצדדים להסכם ואילו תקנון סטנדרטי של חברה ניתן לשינוי בהסכמת רוב מקרב בעלי המניות אף בניגוד לעמדת בעלי מניות מיעוט.

בעיה נוספת עם פירוט הסכמות המייסדים בתקנון הוא שתקנון חברה, כל חברה, הוא מסמך פומבי שלכל אדם זכות גישה אליו ולכן רצוי שלא יורחב בו יתר על המידה בענייניה של החברה.

סיכומו של עניין הוא, כי עלותו של הסכם מייסדים הינה זניחה ביותר בהשוואה ליתרונות הגלומים בו.    

רח' פלי"ם 7 חיפה  טל:  9837827-04-, פקס: 04-9837829 , נייד 054-4837827 . 

דוא"ל : gayer.sglaw@.co.il     www.sglaw@.co.il

שתף כתבה:

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp

עוד מידע רלוונטי

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!