פירוק חברה מרצון – היתרונות והשלבים

מאת עו"ד שמואל גייער
פירוק חברה מרצון – היתרונות והשלבים

כשם שניתן להקים חברה כשמתעורר צורך עסקי או כלכלי לכך, כך גם ניתן לפרק חברה כשזו סיימה את ייעודה ובכך להביא לחיסולה. חשוב להבין, כי אין די בהפסקת פעילותה של חברה, אלא שיש צורך לפרקה כדין על מנת להימנע מהטלת קנסות וכן הגבלות על נושאי המשרה בחברה.    

יתרונות הפירוק מרצון

נושאי משרה בחברות שחדלו לפעול מבלי שפורקו כדין מופתעים לגלות, שאותן חברות ממשיכות לצבור חובות לרשות התאגידים עקב אי-תשלום אגרות ובנוסף, כי עקב אי-הגשת דו"חות שנתיים, אין באפשרותם להקים חברה חדשה או אפילו להתמנות כדירקטורים. תכלית הפירוק מרצון, אם כן, היא להביא לחיסולה המוחלט של החברה, כולל הספקת החובות החלים על חברות, כגון תשלום אגרה שנתית והגשת דו"ח שנתי שהוזכרו לעיל, וגם להימנע מתביעות ודרישות חוב עתידיות. הפרת חובות אלו אף עלולה לטמון בחובה סנקציות אישיות נגד נושאי המשרה בחברה ולעתים אף מוטלים מעיקולים במסגרת הליכי הגבייה הנלווים.

שלבי הפירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון

ראשית, על הדירקטורים בחברה לאשר שאכן מדובר בחברה בעלת כושר פירעון וזאת באמצעות חתימתם על תצהיר שביכולתה של החברה לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה. את תצהיר הדירקטורים יש להעביר לרשם החברות. בתוך 3 חודשים ממועד מסירת תצהיר כושר הפירעון לרשם החברות, על החברה לכנס אסיפה כללית ובה לקבל החלטה מסודרת על פירוקה של החברה ועל מינויו של מפרק. מרגע קבלת החלטה זו, על החברה לחדול מכל עיסוקיה מלבד אלו שנעשים לשם הפירוק עצמו. לא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת ההחלטות על פירוק החברה ועל מינויו של המפרק, על החברה לפרסם ברשומות את החלטותיה אלו ולא יאוחר מ-21 ימים מיום קבלת החלטות אלו, על המפרק בעצמו להודיע לרשם החברות על מינויו.

פעילות המפרק

עם מינויו לתפקיד, המפרק למעשה נכנס בנעלי מקבלי ההחלטות בחברה ומנהל את פירוקה וחיסול עסקיה על כל המשתמע מכך. על פעולותיו במסגרת תפקידו על המפרק לדווח במסגרת דו"ח פירוק, אשר עליו להציג באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (עליו לדאוג לפרסום מועד האסיפה הנ"ל ברשומות) וכן לרשם החברות. במסגרת  הדו"ח, על המפרק להבהיר, כי לחברה לא נותרו נכסים, התחייבויות וחובות או לחלופין, שאלו מסתכמים ב-0 וכי אין אף שעבוד על נכסיה. לשם כך, על המפרק להמציא אישורים ממס הכנסה, מע"מ ורואה החשבון המבקר של החברה. על המפרק להציג בפני רשם החברות אף אישור של על כך שבאסיפת בעלי המניות הכללית אושר הדו"ח וכמובן אישור על ביצוע הפרסומים הנדרשים ברשומות. יש לציין, כי לחברות בהן ישנו בעל מניות יחיד יש הליך מקוצר יותר.

שלבי הפירוק מרצון של חברה ללא כושר פירעון   

שלבי הפירוק במקרה זה דומים ברובם לשלבים המפורטים לעיל, כאשר להבדיל, על החברה לכנס גם אסיפת נושים לא יאוחר מיום לאחר כינוס אסיפת בעלי המניות (במסגרת פירוק זה, מן הסתם, אין נדרשים הדירקטורים להצהיר על יכולת החברה לפרוע את חובותיה). באחריות החברה לזמן את הנושים לאסיפה, בין היתר על-ידי פרסום ברשומות ובעיתון מקומי, ולהציג בפניהם דו"ח מלא ומעודכן על החברה, לרבות בנוגע לנושים עצמם ולחובות החברה כלפיהם. באסיפת הנושים ימנו האחרונים מפרק ואם לא יעשו כן, ימונה המפרק שנבחר על-ידי בעלי המניות. יש למסור לרשם החברות את הפרוטוקולים של אסיפות הנושים ובעלי המניות וכן הודעה מטעם המפרק על מינויו. משעה שמונה מפרק, יפעל הוא לפירוק החברה כשם שפועל מפרק בחברה בעלת כושר פירעון, עם השינויים המחויבים מנסיבות העניין.

רח' פלי"ם 7 חיפה  טל:  9837827-04-, פקס: 04-9837829 , נייד 054-4837827 . 

דוא"ל : gayer.sglaw@.co.il     www.sglaw@.co.il

שתף כתבה:

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp

עוד מידע רלוונטי

גניבת עין

גניבת עין

כאשר אדם מוכר מוצר או מספק שירות תוך יצירת מצג שווא לציבור, לפיו המוצר או השירות קשורים לאדם או לעסק אחר, הוא מבצע עוולה הקרויה

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!