להלן רשימת תקופות האחריות של קבלן:

1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;

2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;

3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;

 4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים;
 לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים,  משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;

 5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;

6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;

 7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;

 8. סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;

 9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;

 10. כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018