הכלל הוא שכאשר יש צוואה היא קודמת לירושה לפי דין.

ישנם 4 סוגי צוואות:

 • צוואה בעדים.
 • צוואה בכתב יד.
 • צוואה בפני רשות.
 • צוואה בעל פה.

בחוק מפורטים תנאים לכל צוואה כאשר פגם בצוואה הופך את נטל הראיה.

סע' 20 - צוואה בעדים

התנאים לצוואה בעדים:

 • צריכה להיות בכתב, לאו דווקא בכתב ידו של המצווה.
 • העדים צריכים לחתום על הצוואה לאחר שהמצווה אמר להם שזו צוואתו. אין העדים צריכים לדעת את תוכן הצוואה.

העדים

העדים יכולים להיות כל אדם חוץ מקטינים ופסולי דין. קטין הוא ילד עד גיל 18 וזאת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. צריך לדעת זו שכן הקטינות היא לא זהה בכל החוקים – אחריות פלילית ואחריות בנזיקין היא מגיל 12, ניתן להתחתן לפי החוק מגיל 17, חוק ההוצל"פ הוא רק מגיל 18. כאשר בחוק מסויים לא כתוב גיל, ההנחה היא שהקטינות היא לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
פסול דין הוא אדם שמחמת מחלת נפשי או ליקוי בשכל אינו יכול לדאוג לענייניו ובית המשפט הכריז עליו כפסול דין (סע' 8 לחוק הכשרות המשפטית).
ישנם 3 סוגי אנשים שלא יכולים לעשות צוואה: קטין, פסול דין ואדם שלא יודע מה טיבה של צוואה. אדם שלא יודע מה טיבה של צוואה יכול להיות עד לצוואה כיוון שהדרישה מהעדים היא רק 2 דברים-

א. שהמצווה אומר שזו צוואתו.

ב. הם צריכים לחתום על הצוואה.

ג. לא צריך לתרגם את הצוואה. החוק לא דורש שיהיה תרגום לצוואה לשפת המצווה והצוואה יכולה להיות שלא בלשונו של המצווה אבל מן הראוי לציין אם היה תרגום לצוואה ובאיזה אופן, שכן זה עוזר להוכחת אמיתותה של הצוואה. כמו כן, רצוי שהמצווה יחתום על כל דף ודף.

סע' 22 - צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות יכולה להיות בפני אחד מבעלי התפקידים הבאים:

 • שופט.
 • רשם.
 • דיין בית דין דתי.
 • נוטריון.

בצוואה בפני רשות לא צריך עדים והמצווה לא צריך לחתום על הצוואה. מספיק שהנוטריון מאשר שהמצווה אישר שזו צוואתו. במידה וצוואה זו מתורגמת, ישנה חובה להקריא את הצוואה מתורגמת ולציין זאת באישור הנוטריוני. כמו כן, צריך אישור רפואי שהמצווה כשיר ומבין ליתן צוואה.

סע' 19 – צוואה בכתב יד

צוואה זו לא צריכה עדים אבל היא חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה, עם תאריך וחתימתו. כאשר אדם כותב צוואה בכתב יד במשך זמן רב. כאשר אין סתירה בין הצוואות.

סע' 23 - צוואה בעל-פה

יש שני סוגי אנשים שזכאים ליתן צוואה בעל פה:

 • שכיב מרע – "חולה שתשש כח כל הגוף וכשל כוחו מחמת החולי עד שלא יכול להלך על רגליו בשוק והרי הוא נופל על המיטה – נקרא שכיב מרע" (הרמב"ם, הלכות זכיה ומתנה ב' ב') כאן הדרישה היא רק אובייקטיבית, שהוא באמת מאד חולה אולם אין דרישה סובייקטיבית.

אדם שרואה עצמו מול פני המוות – שרואה שעוד מעט הולך למות. לדוגמא: חייל לפני שיוצא להסתערות ולהבדיל אדם שהולך להתאבד.

במקרה זה, החוק דורש גם מצב אובייקטיבי שהוא הולך למות וגם סובייקטיבי שהאדם יחשוב שהוא הולך למות. בצוואה בעל פה, אם האדם הבריא או שיצא מהסכנה – הצוואה בעל פה, בטלה.

הפרוצדורה בצוואה בעל פה:

 • צריכים להיות שני עדים כשרים.
 • העדים צריכים לעשות זכרון דברים. בזכרון הדברים עליהם לתאר את נסיבות עריכת הצוואה.
 • זכרון הדברים צריך להיערך בהקדם אולם זהו תנאי לא הכרחי. אם לא נכתב זכרון הדברים מייד, זה.
 • מעביר את נטל ההוכחה.

פגמים בצוואה

יש פגמים מהותיים שפוסלים את הצוואה מול פגמים שמשנים את נטל ההוכחה.

פגמים מהותיים

 • המצווה היה לא צלול בדעתו (עקב תשישות יתר, תרופות חזקות וכד').
 • כאשר מוכיחים שלא היה תרגום לצוואה והמצווה לא ידע את השפה שבה נכתבה הצוואה.
 • לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – כאשר המצווה הוא פסול דין או קטין הצוואה בטלה. לכן רוב המשפטים דנים בשאלה אם המצווה ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

נקודת המוצא היא שגם חולה נפש במצב קשה – לא נשללה ממנו הזכות ליתן צוואה, אם הוא יודע מה הוא רוצה.

צוואות פסולות

1. סע' 27(ב) קובע את החופש לצוות. לכן כאשר יש סעיף הקובע כי כל צוואה השוללת את זכותו של המצווה לשנות אותה – פסולה.

2. סע' 30(א) קובע כי צוואה שנעשתה באונס, איום, תרמית והשפעה בלתי- הוגנת – בטלה. עיקר הדיונים הם מהי "השפעה בלתי הוגנת". כאשר "השפעה הוגנת" היא מותרת. בתי המשפט קבעו חזקה שאם אדם נמצא תחת שליטתו של אחר, חזקה שהייתה השפעה בלתי הוגנת ולכן חובת ההוכחה מוטלת על מי שרוצה לקיים את הצוואה.

3. סע' 34 קובע כי צוואה שהביצוע שלה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה. יתכן מצב בו תנאי יהיה חוקי בזמן כתיבת הצוואה אולם בזמן ביצוע הצוואה התנאי יהיה לא חוקי. ניתן לקיים תנאי בצוואה גם בקירוב וזה לפי סע' 54 לחוק המאפשר לבית המשפט לפרש את הצוואה לפי אומד דעתו של המצווה.

4. צוואה שכתוב בה רק מי לא יקבל מהעיזבון – הצוואה פסולה. אם כתוב בצוואה מי יקבל, ניתן לכתוב מי לא יקבל מהעיזבון.

ידועים בציבור/מעין צוואה

הסעיף קובע מספר תנאים לירושה גם לבני זוג לא נשואים:

 • איש ואישה – לא בני אותו מין.
 • המקיימים חיי משפחה – הפסיקה קבעה כי צריך לראות אם בני הזוג התכוונו לקיים יחסי משפחה.
 • משק בית משותף – שהם שותפים במשק הבית ולא חייבים להיות שותפים.
 • אף אחד מהם לא נשוי לאחר – אם יש תחרות בין זוג נשוי חוקית לזוג לא נשוי, החוק קבע שיש עדיפות לבן הזוג הנשוי על פני בן הזוג השני.

כשרות הצוואה

היכולים לערוך צוואה

ישנם 3 שלא יכולים לעשות צוואה:

 • קטין – עד גיל 18 לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 • פסול דין – אדם שבית המשפט הכריז עליו שאינו כשיר לדאוג לענייניו. הגדרה זו גם לקוחה מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 • לא ידע להבחין בטיבה של צוואה בזמן עריכת הצוואה. אפילו אם המחלה השפיעה עליו לכתוב צוואה לא הוגנת זה כשר כל עוד הוא ידע מה הוא עושה.

הוראות בטלות בצוואה

 • התחייבות של מצווה שלא לבטל את הצוואה – אינה תופסת.
 • הוראה בצוואה המגבילה את המצווה לשנות את הצוואה – בטלה.
 • צוואה היא מעשה אישי ולא ניתן למנות שלוח שיכתוב צוואה.
 • אסור למנות בצוואה אדם אחר שיחלק את העזבון. אולם ניתן לקבוע מי הזוכים ולמנות אחר שיבחר מתוך אותם זוכים מי יזכה בצוואה.

אונס בצוואה

סעיף בצוואה שנעשה באונס – בטל.

טעות בצוואה

כאשר יש טעות בצוואה בית המשפט מוסמך לתקן את הטעות בצוואה. אולם הדבר ניתן רק כאשר הוכח כי מדובר בטעות.

סע' 36 - ביטול צוואה

צוואה ניתנת לביטול במספר דרכים:

 • כתיבת מסמך באותה צורה שניתן לכתוב בה צוואה ובמסמך השני – להורות על ביטול הצוואה.
 • השמדת הצוואה – הבעיה היא שאם אדם מכין מספר עותקים של צוואה, השמדה של צוואה אחת לא תמיד תסייע לידיעה שאכן ביקש לבטל את צוואתו.
 • כתיבת צוואה חדשה – גם אם לא כתוב סעיף ביטול על הצוואה הישנה יותר.

סע' 35 – מעורבות בעריכת צוואה

צוואה שנרשמה כולה או מקצתה לטובת עד או אדם שנטל חלק בצוואה – בטל החלק שלטובת העד ו/או האדם שנטל חלק בצוואה. אותו חלק מתחלק בין היורשים הטבעיים, אם אין יורשים טבעיים – אותו חלק מתחלק בין שאר הזוכים בצוואה. העיקרון הוא שבזמן עשיית הצוואה, לא יהיו על המצווה שום לחצים או פיתוים. לכן, גם אם אדם מסויים ניסה להפעיל לחץ על המצווה לפני שהמצווה ציווה את הצוואה
– אנחנו בוחנים רק את הזמן בו נערכה הצוואה בפועל.

גם צוואה לטובת בן-זוג של אדם שמעורב / עד – היא פסולה. אולם אם הצוואה היא לטובת בן / בת וכד' – הוראת הצוואה לא פסולה. חריג אחד לסע' זה הוא הצוואה בעל פה. שכן במקרה של אדם שרואה עצמו מול פני המוות, ניתן לזוכה בצוואה להיות גם העד / הנוכח במקום. חריג שני לנוכחות היא בצוואה בין בני זוג לפי סע' 8א לחוק.
כאשר לפי סעיף זה מותר לבן זוג להיות נוכח בזמן שבן הזוג השני כותב את הצוואה ההדדית ביניהם למרות שהוא זוכה בצוואה זו.
המעורבות האסורה בעריכת הצוואה שפוסלת, היא רק כאשר המעורב נכנס לעו"ד לכתיבת הצוואה. אולם העובדה שהזוכה הביא את המצווה לעו"ד וכד', לא תחשב תמיד כמעורבות אסורה בעריכת הצוואה.

צוואה על תנאי

אדם כתב צוואה שבה הוריש לכל אחד מבניו את חלקו בנכסים בתנאי שאותו בן מוותר בנכס אחר לאחיו. ההלכה הייתה אז שאין זכותו של המצווה להתנות תנאים כאלו. בית המשפט העליון שינה את ההלכה ואמר שמאחר ולזוכה יש אפשרות שלא לקבל את חלקו, התנאי קיים. ניתן לעשות תנאי שהזוכה מקבל את חלקו בירושה אם יתחתן. אולם לא ניתן לעשות תנאי שהזוכה מקבל את חלקו בירושה אם יתגרש מבן-זוגו.

הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018