משפט עסקי בינלאומי

אופשור (OFFSHORING)

אופשור הוא ביטוי שמשמעותו המילולית היא מעבר לים. משמעותו המשפטית היא חברה שרשומה במדינה מסוימת כאשר הבעלים והנהלה שלה פועלים במדינה אחרת. לדוגמא חברה שרשומה בהונג קונג, אך הניהול שלה מתבצע מישראל נחשבת לחברת אופשור ונקראת גם חברת חוץ. הסיבות לפתיחת חברת מסוג זה הן מגוונות ונועדו למלא צרכים שונים: תכנון מס, הקלות במסחר בינלאומי, החזקת נכסים בחו"ל ועוד. בהתאם לצורך בגינו מעוניינים להקים חברת אופשור יש גם לבחור את המדינה בה תירשם החברה. על כן, מומלץ ביותר להיוועץ באנשי מקצוע – עורכי דין ורואי חשבון שיבחנו את הצרכים, יסייעו בבחירת המדינה המתאימה וילוו את הליך הרישום.

תכנון מס ופיקוח על עסקים

אחת הסיבות המרכזיות לפתיחת חברת אופשור היא תכנון מס. תכנון מס אינו העלמת מס או התחמקות מתשלום מיסים, אלא דרך פעולה לגיטימית שנועדה להפחית את תשלומי המיסים. ישנן מדינות אשר קבעו שיעור נמוך מאוד ואף אפסי של מס חברות. המטרה של מדינות אלו היא למשוך חברות אופשור להירשם בתחומיהן ובכך ליהנות מאגרה שנתית ולבסס כלכלה הבנויה על אספקת שירותים לחברות מסוג זה. לרוב לצד מס חברות נמוך, יחוקקו אותן מדינות חוקים נוספים המקלים על פעילות החברות הרשומות בהן: חסיון על הבעלים והדירקטורים בחברה, פטור מהגשת דוחות כספיים, פטור מחובת פעולה לטובת החברה ועוד. מצב דברים זה מביא בעלי עסקים רבים לרשום חברות אופשור במדינות אלו, הן על מנת להפחית את תשלומי המיסים שלהם והן על מנת להיות מסוגלים לפעול ביותר חופשיות וכמעט ללא פיקוח בניהול עסקיהם.

מסחר בינלאומי

פעמים רבות פתיחת חברת אופשור נועדה להקל על הסחר הבינלאומי של חברה מסוימת. חברת אופשור מאפשרת לסחור עם מדינות שאינן מצויות ביחסים דיפלומטיים עם מדינת הפעילות. כך לדוגמא חברה הפועלת בישראל ומעוניינת ליצור קשרים מסחריים עם מדינות ערב תשתמש לשם כך בחברת אופשור. בנוסף, לעיתים קיימים הסכמי סחר מיוחדים בין מדינות המעניקים הטבות שונות בעיקר בכל הנוגע לתשלום מכס. הסכמים מסוג אלו יוצרים תמריץ עבור חברות להקים חברת אופשור וליהנות מההטבות האמורות. לדוגמא, ייתכן ולחברה העוסקת בסחר עם סין, ישתלם לרשום חברת אופשור בהונג קונג אשר לה הסכמי סחר מיוחדים עם סין. סיבות נוספות לפתיחת חברת אופשור הקשורות למסחר הן החזקת נכסים במדינה ופתיחת חשבון בנק במדינה. ישנן מדינות שעל מנת להחזיק בהן נכסים או לפתוח בהן חשבון בנק יש צורך להיות אזרח המדינה או חברה הרשומה בה. חברה שמעוניינת לבצע השקעות במדינות אלו תזדקק לרישומה של חברת אופשור.

הליך רישום חברת אופשור

לאחר שזוהה הצורך ברישום חברת אופשור ונבחרה המדינה המתאימה ביותר לרישום חברת אופשור יש לבצע את ההליך הבירוקרטי של רישום החברה בפועל ולעיתים אף של חשבון בנק במדינת האופשור. לרוב מדובר בהליך לא מאוד מורכב שנמשך מספר ימים וניתן לבצעו ללא נוכחות פיזית במדינה. יחד עם זאת, מאחר שבכל מדינה ההליך והדרישות בעת הרישום שונים זה מזה, מומלץ להסתייע בעורך דין הבקיא בתחום שידאג שהליך הרישום יתנהל כסדרו ויסייע, במידת הצורך, גם בפתיחת חשבון בנק במדינה.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד


הסוכן המסחרי – מיהו הסוכן, ומהן זכויותיו במקרה של סיום ההתקשרות

עד שנת 2012 לא היתה קיימת בישראל הגדרה בחקיקה של מיהו סוכן מסחרי וגם לא היתה הסדרה של זכויותיו. בשנת 2012 נחקק בכנסת חוק חוזה סוכנות (חוזה מסחרי וספק), התשע"ב-2012 שהסדיר את הנושא. החוק מגדיר מיהו סוכן מסחרי וקובע כי סוכן מסחרי הוא: "מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק." במילים אחרות, עבודתו של הסוכן המסחרי היא לתווך בין ספק של מוצר מסויים (למעט נכסי מקרקעין) לבין קהל לקוחותיו הקיימים והפוטנציאליים. הסוכן המסחרי, שאינו עובד או שותף של הספק, מקבל ממנו הרשאה לשווק את המוצר, לנהל בשמו משא ומתן עם לקוחות ולהתקשר עימם בחוזים לאספקת המוצר על ידי הספק. חשוב להדגיש שהסוכן המסחרי, בניגוד למפיץ, אינו מספק את המוצר ללקוחות אלא רק מקשר בינם לבין הספק. מעבר להגדרה של הסוכן המסחרי, החוק קובע את זכויותיו של הסוכן המסחרי בעת סיום ההתקשרות עם הספק ואף מדגיש כי לא ניתן בחוזה הסוכנות (החוזה בין הספק לסוכן) להתנות על זכויות אלו אלא אם זה לטובת הסוכן.

הודעה מוקדמת על סיום חוזה סוכנות

אחת משתי הזכויות המרכזיות של הסוכן המסחרי שמועגנות בחוק, עוסקת בהודעה מוקדמת על סיום חוזה סוכנות. החוק קובע כי מי שמעוניין לסיים חוזה התקשרות בין ספק לבין סוכן מסחרי חייב במתן הודעה מוקדמת. תקופת ההודעה המוקדמת משתנה בהתאם למשך זמן ההתקשרות בין הספק לסוכן. התקופה נעה משבועיים לחוזה שהיה בתוקף חצי שנה ועד חצי שנה של הודעה מוקדמת כאשר מעוניינים לסיים חוזה שהיה בתוקף למעלה משש שנים. החוק משאיר בידי הצדדים את האופציה לסיים את חוזה הסוכנות באופן מיידי בתמורה לתשלום פיצוי עבור תקופת ההודעה המוקדמת. החוק קובע מנגנון לחישוב הפיצוי, אך יחד עם זאת מאפשר לפנות לבית המשפט ולבקש שסכום הפיצוי יהיה שונה עקב שינויים בשוק או בענף. מומלץ אם כן, בכל סיטואציה של תשלום פיצוי עבור תקופת ההודעה המוקדמת, להיוועץ עם עורך דין בכדי לוודא שהזכויות הכספיות מכובדות במלואן.

פיצוי בשל סיום חוזה סוכנות

הזכות המרכזית הנוספת שמבטיח החוק לסוכן המסחרי היא פיצוי כספי בעת סיום ההתקשרות עם הספק. הפיצוי הוא בעצם על הגידול ברווחים של לספק שנבעו מעבודתו של הסוכן המסחרי באיתור לקוחות חדשים או בהגדלת ההכנסות מלקוחות קיימים. הפיצוי ינתן רק אם החוזה בין הסוכן המסחרי לספק היה בתוקף לפחות משנה, והגידול ברווחים נמשך גם לאחר סיום חוזה הסוכנות. גם כאן החוק קובע מנגנון לחישוב הפיצוי אך מאפשר פנייה לבית המשפט על מנת להפחית או לבטל את הפיצוי בהתאם לנסיבות סיום החוזה. עוד קובע החוק שבמקרה שהחוזה הסתיים עקב הפרה של הסוכן המסחרי הוא לא יהיה זכאי לפיצוי. מצב דברים זה פותח פתח להתדיינות משפטיות בכל הקשור לפיצוי בשל סיום החוזה גם על עצם הזכאות לפיצוי -  האם הוכח שהגידול ברווחים נובע מפעילות הסוכן  וגם על גובה הפיצוי. מכאן, שיהיה נכון, להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום היכול לסייע בהוכחת הזכאות לפיצוי וחישוב ערכו.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018