במציאות הקיימת בימינו, בה רוב התקשורת שלנו היא אלקטרונית, אנו מוצאים עצמנו פעמים רבות מנהלים משא ומתן בדואר האלקטרוני, ואף מתחייבים בחוזה, לפעמים אפילו בלי לדעת שזה מה שאנחנו עושים. זו יכולה להיות התכתבות עם בעל הדירה בנוגע להמשך חוזה השכירות, הודעה ששלחנו לחנות ממנה אנחנו מעוניינים לבצע רכישה כלשהי, או חילופי דברים עם לקוח פוטנציאלי או שותף עסקי. לשימוש בדואר האלקטרוני, כמו לכל דרך אחרת לניהול משא ומתן, יתרונות וחסרונות. חשוב לדעת כיצד לנצל את היתרונות של כלי זה ולנסות להימנע מהחסרונות.

משמעות משפטית

בשלב הראשון יש להיות מודע לכך שהתכתבות בדואר אלקטרוני מחייבת מבחינה משפטית. כלומר היא נחשבת למשא ומתן לכל דבר ועניין וחלות עליה החובות המשפטיות הקשורות לניהול משא ומתן, ובראש ובראשונה חובת תום הלב. מכאן שאם תנהגו במשא ומתן אלקטרוני בצורה המפירה חובה זו, לדוגמא תפסיקו באופן חד צדדי וללא הסבר את ההתכתבות, תוכלו להיות מחויבים בתשלום פיצויים. אך התכתבות בדואר אלקטרוני יכולה להיות הרבה יותר מרק משא ומתן. לפעמים צירוף של הודעות שנשלחו בדואר האלקטרוני יכול להיחשב לחוזה מחייב משפטית גם אם לא נחתם חוזה פורמלי בין הצדדים. אם ניתן להסיק מתוך ההתכתבות כי שני הצדדים מעוניינים בהתקשרות וסיכמו ביניהם את כל הפרטים המהותיים לצורך ביצוע החוזה, מדובר בחוזה לכל דבר ועניין. במידה ואינכם בטוחים אם רצף ההתכתבויות שלכם בנושא מסוים עונה על התנאים הללו רצוי להיוועץ בעורך דין שייבחן את המצב המשפטי.

ניסוח

מאחר שלהודעות הדואר האלקטרוני מעמד משפטי רשמי ומחייב מומלץ להקפיד על ניסוח. הודעת דואר אלקטרוני אינה שיחה פנים אל פנים והיא דומה יותר לחליפת מכתבים רשמית. על כן חשוב להקפיד על שורת הנושא ועל המכותבים להודעה. בניסוח תוכן ההודעה יש להקפיד על משפטים ברורים וקצרים. מומלץ להימנע מסימנים הניתנים לפירוש בדרכים שונות כגון פרצופי סמיילי או סמלים שונים המקובלים בתקשורת אלקטרונית. בכדי למנוע מצב בו התכתבות הופכת לחוזה מבלי שאתם מעוניינים בכך, מומלץ בשלבים מתקדמים של המשא ומתן להיעזר בייעוץ משפטי בעת ניסוח ההודעות. ניתן להשתמש בכלל האצבע הבא כדי לדעת אם יש צורך בליווי משפטי לצורך ניסוח ההודעות: במידה והיה מדובר במשא ומתן פנים אל פנים, האם הייתם מגיעים אליו או לשלב הזה בו, עם עורך דין.

יתרונות המשא ומתן בדואר האלקטרוני

כעת, כאשר ההשלכות המשפטיות וחשיבות הניסוח ברורות, יהיה קל יותר לנצל את היתרונות הגלומים בניהול משא ומתן בדואר האלקטרוני. היתרון המרכזי בשימוש בדואר אלקטרוני הוא שמצד אחד ישנה אפשרות לחשוב על הדברים, להתייעץ עם גורמים שונים, והצורך להגיב בצורה מיידית פוחת. ויחד עם זאת, ההתכתבות היא יחסית מהירה וזמן המענה אינו עולה לרוב על יום או יומיים. יתרון נוסף הינו בכך שהכל מתועד ונשמר ולא ניתן "לשכתב" את ההיסטוריה של המשא ומתן. משא ומתן בדואר האלקטרוני מאפשר להתגבר על ריחוק פיזי ולפתוח בכך אפשרויות עסקיות חדשות, עם גורמים שלא ניתן בפועל לקיים איתם משא ומתן פנים אל פנים.

הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018