הקמת עסק וניהולו טומנת בחובה התמודדות עם סוגיות רבות, חלק ניכר מסוגיות אלו הינן סוגיות משפטיות. לעיתים נדמה לאדם המחליט להקים ולנהל עסק, כי יוכל להסתדר עם האלמנטים המשפטיים בעצמו, או לכל היותר יסתייע מעת לעת בעורך דין מזדמן.

כל שותף במקרקעין זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף". במילים פשוטות יותר, החוק קובע כי כל שותף במקרקעין, יכול בכל רגע נתון ומכל סיבה שהיא, לבקש לפרק את השותפות ולמכור את חלקו בנכס.

יותר ויותר החבל סביב חופש ההתחמקות של בעלי חברות הולך מתהדק .בית המשפט שוב הלך צעד נוסף כנגד הניסיונות של בעלי חברות מלהתחמק מתשלום חובותיהם. הפעם בית המשפט נקרא לדון האם ניתן לחייב אישית בעל מניות בתשלומי ארנונה שאותם נמנעה מלשלם החברה שבבעלותו שאינה פעילה עוד?

השכרת נכס הנמצא בבעלותכם נראית כעניין פשוט בימים אלו, שבהם מצוקת הדיור והמחסור הקיים גם בדירות להשכרה עומד על הפרק, ועמו העליות בביקושים. לכאורה, כל מה שצריך זה לפרסם מודעה קצרה ומיד אחר כך תתחילו להרוויח דמי שכירות ותיהנו מהכנסה קבועה נוספת. חשוב להבין שאין כך הדבר, ודברים עלולים להשתבש מהר מאוד.

ארנונה היא מס שגובהו נקבע על ידי רשות מקומית ומשולם לרשות המקומית על ידי כל מי שמחזיק בנכסים בתחומה. גובה הארנונה מושפע ממספר גורמים: גודל הנכס, האזור בו הוא ממוקם וסיווג הנכס. סיווג הנכס משמעותי כאשר מדובר בנכסים שאינם למגורים. הסיווג נקבע על פי השימוש שנעשה בנכס...

מוניטין הוא ביטוי שמתייחס לתדמית של אדם, מוצר או עסק .מוניטין משקף את שמו הטוב של האדם או עסק ,את היתרונות של האדם/עסק לעומת מתחריו . בעסק גודל עליית הרווחים העתידיים מביע את עצמת המוניטין. לרוב הכוונה היא לתדמית חיובית ובכל הקשור למוצרים ועסקים, מוניטין הוא בעצם כוח משיכת הלקוחות. בעולם המשפטי-כלכלי למוניטין יש משמעות מסחרית וניתן להעריך ולאמוד את שוויו בכסף...

אכיפה בררנית היא אחת הסיבות להיענות לדרישת ההגנה מן הצדק ולכן מהווה טענה מקדמית שעליה להיות מוצגת בפתיחת המשפט. למעשה, היא תקבע במידה רבה אם אכן כתב האישום מוצדק, עם זאת ניתן להעלותה במהלך המשפט ואף בשלב הערעור. טענת האכיפה הבררנית אינה קשורה לשאלה אם הנאשם אכן ביצע את המיוחס לו, אלא בוחנת את טיב התנהלות הרשות.

מעטות הן העסקאות שעושה אדם בחייו המשתוות לעסקת רכש דירה, אשר הינה, מטבעה, עסקה מורכבת, בעלת משמעויות ארוכות טווח וכמובן, עלויות גבוהות ביותר. רכישת דירה, קל וחומר מיד שנייה, הינה גם עסקה הטומנת בחובה סיכונים לא מעטים ולפיכך יש לעשותה בחוכמה ובזהירות.

המצב הכלכלי והדינאמיות של השוק מחייבים מוכרים ו/או ספקים להקפיד הקפדה יתרה בעסקאות מכר. על אף הרצון להגדיל את הרווחיות, האפשרות הקיימת של יצירת חובות מחייבת משנה זהירות מחשש לפגיעה אמיתית בעסק או במוכר הפרטי, בעיקר במצבים של חדלות פירעון חובות. כדי לחזק את מעמד המוכר או בעל העסק בכל הנוגע לפירעון חובות קיימת "תניית שימור בעלות בטובין".

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 מסדירים את הכללים החלים במקרה של צרכן המעוניין לבטל עסקה ובכלל זאת גם במקרה של צרכן הנאלץ לבטל את החופשה שהזמין. חוק הגנת הצרכן אינו חוק חדש, אך תיקונים שנעשו בחוק וכניסתן לתוקף של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) שינו ללא הכר את זכויות הצרכן וכיום מתאפשר לו (בתנאים מסוימים) לבטל חופשה אף לאחר ששילם בעדה בקלות ובמהירות, באמצעות משלוח הודעה בכתב.

טופס גילוי נאות
בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג-2003, באחריות סוכנות הנסיעות למסור לצרכן טופס גילוי המפרט את המידע החיוני לצרכן לגבי החופשה, כולל הפרטים הקטנים למקרה של ביטול החופשה על ידי הלקוח. באם לא נמסר ללקוח המידע הנוגע לתנאי ביטול החופשה, לא ניתן לסרב לדרישת ביטול החופשה של הלקוח ואף לא לדרוש ממנו דמי ביטול. עם זאת, תקנות אלו לא מסדירות את תנאי ביטול החופשה או מגבילה אותם, אלא רק את חובת סוכנות הנסיעות ליידע בכתב על תנאים אלו.
באם לא מדובר ברכישת חופשה בסוכנות נסיעות, אלא בעסקת מכר מרחוק, כלומר, במקרה של הזמנת החופשה טלפונית או באמצעות האינטרנט, חוק הגנת הצרכן הוא זה אשר מחייב את מסירתו של טופס גילוי מפורט לצרכן, אשר כמובן כולל גם את תנאי הביטול. תנאי ביטול החופשה, גם אם נחתמו ואושרו על-ידי הצרכן, אינם יכולים לסתור את חוק הגנת הצרכן ובטלים הם אם פוגעים בזכויות הצרכן שהוקנו ל על-ידי החוק.

הביטול
כבכל עסקת מכר מרחוק, גם במקרים של ביטול חופשה, באפשרות הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת טופס הגילוי (המאוחר מבין השניים), אך לא יאוחר משבעה ימים (לא כולל ימי מנוחה) ממועד תחילת החופשה. לאחר מכן, הביטול הוא בכפוף לתנאי הביטול שפורטו בטופס הגילוי. חשוב לציין, כי צרכן המעוניין לבטל חופשה מחויב להודיע על כך בכתב ואינו יכול להסתפק במסירת הודעה בעל-פה.
דמי הביטול שיחולו על הצרכן במקרה והביטול נעשה כדין ובהתאם לחוק הגנת הצרכן הם נמוכים ומוגבלים לסך של 5% מגובה העסקה ולא יותר מ-100 ש"ח, שכן תכליתם היא רק לפצות את משווק החופשה על הטרחה וההוצאות שהוציא בעקבות ההתקשרות עם הצרכן ולא מעבר לכך. כמובן שאם ביטול החופשה נעשה בעקבות שינוי תנאי העסקה או עקב אי-עמידת החופשה בסטנדרטים המובטחים, אין גם מקום לחייב את הצרכן בדמי הביטול הנ"ל.

הזמנת חופשה /טיסה ישירות בחו"ל
הזמנת חופשה בבית מלון ואו טיסה באמצעות סוכנות בחו"ל או ישירות חלים עליה תנאי הביטול המקומיים בחו"ל . לכל מדינה ישנם תנאי ביטול שונים. ולפיכך לפני החתימה על ההזמנה יש לקרוא היטב ובתושמת לב את תנאי העסקה .

הפיצוי
על אף היותו של חוק הגנת הצרכן מוכר וידוע, עוסקים ממשיכים לנסות לחמוק מחובתם ומסרבים להשיב לצרכנים את כספם תוך העלאת שלל תירוצים ואמתלות. במקרה של הפרת חוק הגנת הצרכן ואי-השבת הכספים ללקוח בגין חופשה שבוטלה כדין באפשרות בית המשפט לפסוק לזכות הצרכן פיצויים לדוגמה ללא הוכחת נזק בסך של עד 10,000 ש"ח, כאשר במקרה של נסיבות מחמירות או הפרה מתמשכת או חוזרת של החוק, באפשרות בית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמה בסך של עד 50,000 ש"ח. פיצויים אלו הם פיצויים לדוגמה ונפסקים בנוסף לפיצוי בגין נזקים שנגרמו בפועל לצרכן.

לסכום הקפידו לזכור, אין עסקה שאינה ניתנת לביטול אך בכדי להימנע מהתרוצצות מיותרת יש לקרוא את כל פרטי העסקה במיוחד את יכולת ביטול העסקה המצוינות "תמיד" בשורות הקטנות.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018